Arroz Montsià

Missatge ADV

Usuari

Contrasenya

Entrar

Nou usuari

Recordar contrasenya

ESP
CAT
ENG

troba'ns

Registre

Àrea Professional La Càmara

Medi ambient

La cura del medi ambient i del nostre entorn és, avui dia, una exigència inherent al concepte de qualitat de vida que hem de procurar als nostres consumidors, treballadors, agricultors i veïns.

Un dels objectius primordials de la Càmara Arrossera del Montsià és garantir i preservar el dret al gaudir del nostre valuós entorn del Delta de l'Ebre, considerat en conjunt la segona zona humida més important d'Europa, tant per la riquesa natural del seu entorn com per la seva flora i fauna.

Amb aquesta finalitat, sumem dècades compromesos amb el Programa Life de la Comunitat econòmica Europea, invertint en recursos i innovació per dur a terme la nostra tasca de sostenibilitat mediambiental del Delta de l'Ebre i el seu Parc Natural.

Gràcies a la nostra tasca, gaudim des de fa anys d'un considerable reconeixement mediàtic, amb especial menció a la publicació del "EL PERIÓDICO" del Dissabte 5 de juny de 2004 en què es reconeix la Càmara Arrossera del Montsià com "Un exemple de respecte al medi ambient al Delta de l'Ebre".

descarregar PDF

Què és LIFE?

El programa Life de la Unió Europea és l'instrument financer que dóna suport a les aplicacions i desenvolupaments en matèria mediambiental, cuidant de manera especial d'aquells projectes dotats de tècniques innovadores i capaces de donar resposta a la sostenibilitat i manteniment de l’ecosistema.

Per a La Càmara Arrossera, LIFE és el camí per reforçar el nostre compromís mediambiental al Delta de l'Ebre.

LIFE "Pellofa"

Una iniciativa en desenvolupament sostenible per reutilitzar la pellofa d'arròs com a subproducte agrícola per usar-lo en la indústria de l'automòbil i l'embalatge.

Aquest treball de reciclatge es desenvolupa en nom de la protecció i manteniment del medi ambient i de la proliferació de zones humides, base fonamental per al desenvolupament de la Flora i Fauna del Delta de l'Ebre, al marge de donar un valor afegit a l'arròs pellofa, que beneficia l’agricultor mateix.

LIFE "Envacío"

Un projecte de demostració de com l'envasat al buit minimitza l'impacte mediambiental i l'emissió de gasos a l'atmosfera.

En aquesta ocasió es va demostrar la viabilitat de l'eliminació progressiva del bromur de Metilio en la desinsectació de l'arròs elaborat, per la substitució de l'envasat d'arròs al buit, minimitzant l'impacte mediambiental i l'emissió de gasos a l'atmosfera.

Pujar